Lávka cez rieku Dyje k vinici Šobes. © hiking.sk & autor