Lúky na Cerovej, v pozadí Záruby © hiking.sk & autor