Lazy Dolné Paučíkovo, vzadu pohorie Javorie © hiking.sk & autor