Lenivý tok Latorice z Veľkého vrchu © hiking.sk & autor