Malebné lúky na Markovej strane © hiking.sk & autor