Mapový výrez putovania z Ľubovnianskeho hradu k zrúcanine hradu Plaveč © hiking.sk & autor