Marcový výlet na rozhraní Slovenska a Rakúska v ľahšom zaodení © hiking.sk & autor