Megačajník medzi mestom Perečyn a Turji Remety © hiking.sk & autor