Mega pelotón mal podľa môjho odhadu cca 500 bicyklov © hiking.sk & autor