Menný zoznam obetí hurbanovských bojov počas Slovenského povstania z roku 1848 © hiking.sk & autor