Možné banské dielo » pozri na mape © hiking.sk & autor