Modranská dolina, Malinský potok a prieskumná štôlnička » pozri na mape © hiking.sk & autor