Monostorská pevnosť - tzv. buzerák, kde bývalo až 8000 vojakov © hiking.sk & autor