Monostorská pevnosť má 640 miestností © hiking.sk & autor