Montážny návod je dodávaný ako samostatná útla knižka, chýba však slovenčina (tú nájdete ako súčasť veľkého manuálu) © hiking.sk & autor