Mostík ponad cestu spájajúci dve časti parku © hiking.sk & autor