Na čistinke treba odbočiť doprava © hiking.sk & autor