Na Dubine (Dadov vrch) » pozri na mape © hiking.sk & autor