Na Holinte sa pokojne pásli čriedy zveri © hiking.sk & autor