Na Kohútku smerovalo množstvo cyklistov. Foto: Ivan Wlachovský © hiking.sk & autor