Na konci lúky odbočíme vpravo ku Snežienke © hiking.sk & autor