Na tom istom mieste výhľad do doliny, kde sa skrýva Vývrat » pozri na mape © hiking.sk & autor