Nad Horným Moštencom, Veľký Manín, Drieňovka, Hoľazne (1) © hiking.sk & autor