Nad Hrochotskou dolinou, celkový pohľad na juhozápad © hiking.sk & autor