Nad Unínom, na Zámčisko sa ide vľavo do lesa © hiking.sk & autor