Najnižšie miesto na Slovensku v pozadí klesá ďalej... © hiking.sk & autor