Namiesto krížov sú pri cestách miniatúry kostolíkov © hiking.sk & autor