Nedajme sa pomýliť, je to močiar © hiking.sk & autor