Nikoho nikde, len jeden pacient s fotoaparátom sa tu motá po meste © hiking.sk & autor