Nová lávka nad riečkou Bystrica pred Starou Bystricou © hiking.sk & autor