Nový Zámok a Kalvária, jeden z desiatok pekných banskoštiavnických záberov © hiking.sk & autor