Novy prístrešok nad Kotmanovou » pozri na mape © hiking.sk & autor