O vodné plochy nie núdza - Štrkovisko neďaleko Dvorov nad Žitavou © hiking.sk & autor