Obchodík s potravinami vo Vrchdobroči © hiking.sk & autor