Obec Baka pod hrádzou vodného diela © hiking.sk & autor