Od Zárub po Vysokú » pozri na mape © hiking.sk & autor