Odbočka na Mošovce, tadeto sa dá trasa skrátiť © hiking.sk & autor