Odbočka na lúke, opäť idem vpravo © hiking.sk & autor