Odbočka pod cintorínom v Turčianskej Štiavničke © hiking.sk & autor