Oddych pred Topoľčanmi (medzi Nadlicami a Rajčanmi) » pozri na mape © hiking.sk & autor