Odpočívadlo v smere na Michaľany © hiking.sk & autor