Odspodu sa pripája turistická značka, ktorá niektoré serpentíny lesnej cesty skracuje © hiking.sk & autor