Olúpený pamätník obnovy lužného lesa © hiking.sk & autor