Opačný pohľad, na kostol v Zohore © hiking.sk & autor