Ostrá zákruta vľavo a vodný zdroj © hiking.sk & autor