Otočka, začiatok Čiernovážskej doliny © hiking.sk & autor