PVE Čierny Váh. Foto: Igor Molnár © hiking.sk & autor