Pamätnik pri obecnom úrade v Zámutove © hiking.sk & autor