Papradnianka v Brvništi, štátna cesta je na druhej strane » pozri na mape © hiking.sk & autor