Partia na prechode cesty z Duklianskeho priesmyku na hrad Devín © hiking.sk & autor